Känn dig trygg med oss

Känn dig trygg med oss

2018-05-21

Den 25 maj 2018 börjar det nya EU-direktivet GDPR (Dataskyddsförordningen) att gälla. Det innebär att du får bättre kontroll över vilka personuppgifter företag har om dig och hur dessa får användas. Vi vill att du även fortsättningsvis ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina uppgifter.

 

Vem är personuppgiftsansvarig?

Hillerstorps Trä AB är personuppgiftsansvarig för alla de personuppgifter som inkommit direkt till Hillerstorps Trä AB och behandlas inom ramen för hantering och leverans av en beställning/order. I de fall Hillerstorps Trä AB agerar biträde (exempelvis order/beställning via återförsäljare) är återförsäljaren personuppgiftsansvarig.

Oavsett personuppgiftsansvarig behandlas personuppgifterna enligt GDPR och övriga lagar och förordningar.

 

Vilka personuppgifter hanteras?

Följande kategorier av personuppgifter behandlas av oss i de fall det finns anledning till det:

‐ Namn

‐ Kontaktuppgifter (e-postadress, adress och telefonnummer)

‐ Information om genomförda köp

 

Samtycke till personuppgiftshantering

Samtycke uppstår i och med att personuppgifter lämnas för att kunna genomföra ett uppdrag, exempelvis en leverans eller prenumeration på nyhetsbrev. Uppgifterna används enbart i syfte att genomföra uppdraget.

 

Rätten att återkalla ett lämnat samtycke

Det är frivilligt att lämna ditt samtycke och ett lämnat samtycke kan när som helst återkallas fram till dess uppdraget har genomförts.

Om samtycket återkallas kan vi inte fortsätta behandla personuppgifterna för det ändamål som uppgifterna lämnats för, dvs uppdraget kan inte genomföras.

När ett uppdrag har utförts träder andra lagar in och ”övertrumfar” rätten till återkallande av samtycke. Bl a lagar som reglerar redovisning, skatter och arkivering.

Undantaget prenumeration på nyhetsbrev, där samtycke kan återkallas utan annan inverkan.

 

Överföring av personuppgifter inom EU/EEA

Personuppgifter inkomna och som ska hanteras inom EU/EEA, kan komma att delas med bl.a. tjänsteleverantörer, myndigheter och domstolar.

Dessa mottagare befinner sig alltid inom EU/EEA-länder där skyddet för dina personuppgifter är detsamma som när dina uppgifter behandlas av oss.

Våra tjänsteleverantörer får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål.

 

Överföring av personuppgifter utanför EU/EEA

Personuppgifter som ska hanteras utanför EU/EEA hanteras i möjligaste mån som de personuppgifter som hanteras inom EU/EEA.